Creatief ondernemen in de IJmond | Werkstudio's voor regionaal actieve en creatief ondernemers met ambitie | De stimulatie tot samenwerking, ontwikkeling, professionalisering, diversiteit, kennisuitwisseling en -overdracht met als doel kennis en talent van kunst en cultuur in de regio te behouden, te versterken, te verbreden en te verdiepen | Diverse vakgebieden en disciplines | Fotografie, keramiek, tekenen, schilderen, decorbouw, theater, kunst met een interactieve ervaring, vormgeving, architectuur en veel meer.

MET STUDIO

Kennis en vaardigheden uit vele vakgebieden en disciplines komen samen. Professionals werken aan een kwalitatief uniek aanbod waarin verschillende vakgebieden, versterken, verbreden en verdiepen.

CREATIEF ONDERNEMERS

RUIMTE + LID WORDEN

Studio O is een vereniging met leden. Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van de ruimte die Studio O inzet voor ontwikkeling, ontplooiing en samenwerking. Naast gebruikers van ruimte zijn er ook leden die alleen gebruik maken van zichtbaarheid, samenwerking, overdracht van kennis en het netwerk van Studio O. Je kunt ook vriend worden van Studio O.

RUIMTE

OP LOCATIE

Voor ieder individu een gevarieerd aanbod van evenementen, exposities, cursussen, workshops en lessenseries, vormgegeven en georganiseerd door de creatief ondernemers.

NIEUWS

ONEINDIG - ONDERNEMEND