Creatief ondernemen in de IJmond | Werkstudio’s voor creatief ondernemers uit diverse vakgebieden en disciplines waarbij het draait om samenwerken, kennis- en netwerkuitwisseling, versterking en inspiratie. | Fotografie, keramiek, tekenen, schilderen, decorbouw, theater, kunst met een interactieve ervaring, vormgeving, architectuur en veel meer.

MET STUDIO

Kennis en vaardigheden uit vele vakgebieden en disciplines komen samen. Professionals werken aan een kwalitatief uniek aanbod waarin verschillende vakgebieden, versterken, verbreden en verdiepen.

CREATIEF ONDERNEMERS

MAATWERK

Alle professionals werken naar vraag en wens. Kunst- en cultuureducatie voor ieder niveau: losse lessen of workshops, lessenseries, projectmatige educatie, een schoolbreed project, een doorlopende leerlijn, aansluiting bij thematisch werken, kunstbeschouwing en -verdieping, een kunst/cultuurdag, een community art project of (bij)scholing voor docenten. Het onderwijsaanbod is in overleg samen te stellen. Optioneel is buitenschoolse educatie op locatie en in de werkruimtes van Studio O.

EDUCATIE

OP LOCATIE

Voor ieder individu een gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en lessenseries, vormgegeven door de kunstvakdocenten met een verschillende achtergrond en beheersing van diverse disciplines.

AGENDA

ONEINDIG - ONDERNEMEND