Primair onderwijs

De basis van kunsteducatie begint in het Primair Onderwijs, waar voor alle kinderen de

ruimte moet zijn om kennis te maken met kunst en cultuur vanuit verschillende vakgebieden.

Hierdoor ontstaat een breed georiënteerde, creatieve blik op de wereld waarin

oplossingsgericht denken vanuit het eigen vermogen centraal staat. Op avontuur naar het

ontdekken van de kunde(s) van het kind begint.

JUTVISLAMPEN

beeldend (3D) – milieubewust – upcycling

LINOSNEDE

beeldend (2D) - grafiek - ambacht - * taal

VAN KLEINE NAAR GROTE PORTRETKUNSTENAAR

kunstkennis - fotografie - beeldend (schilder- en tekentechniek)

LAND- SCHATKAARTEN

tekentechniek – cultuurhistorie – erfgoed - vakoverstijgend

STRIPVERHALEN

kunstkennis – tekentechniek – taal - vakoverstijgend

EEN ZEE VAN STAAL

kunstkennis – buitenkunst – kunst op locatie

AFVALKUNST

beeldend (3D) - kunstkennis - milieubewust - upcycling

PANORAMA

beeldend (2D) - kunstkennis

GUERRILLA KUNST

beeldgerichte kunstbeschouwing – buitenkunst - ontwerpen en maken – ruimtelijke ordening

DECOR

techniek – ambacht - bouwen – tekenen – schilderen - eindvoorstelling

VERVALSING

beeldend (2D) - kunstkennis - oude meesters

TEKENTECHNIEK

beeldend (2D) - materiaalkennis en experiment