ONEINDIG - ONDERNEMEND - ONDERWIJS

De keus uit een breed aanbod voor zowel individu als instantie:
Het kunstdocenten team bestaat uit kunstenaars uit de regio met onderwijsbevoegdheid. Deze professionals zetten de praktijkkennis vanuit hun vakgebied in voor educatie met kwaliteit, waarin de gewenste leerdoelen worden opgenomen. Een creatief onderwijsaanbod met stimulering van het onderzoekend vermogen met nadruk op procesmatige talentontwikkeling in ambacht en techniek en oog voor actuele gebeurtenissen, regionaal en wereldwijd, toegepast in een interdisciplinaire, vakoverstijgende aanpak.

Studio O werkt ook samen met en in opdracht van Museum Kennemerland, Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Cultuurhuis Heemskerk, het Havenfestival IJmuiden, het Kennemer College.