Maatwerk

MAATWERK BINNEN- EN BUITENSCHOOLS

naar vraag en wens voor ieder niveau: losse lessen of workshops,

lessenseries, projectmatige educatie, een schoolbreed project,

een doorlopende leerlijn, aansluiting bij thematisch werken,

kunstbeschouwing en -verdieping, een kunst/cultuurdag, een

community art project of (bij)scholing voor docenten. Het

onderwijsaanbod is in overleg samen te stellen. Optioneel is

buitenschoolse educatie op locatie en in de werkruimtes van Studio O

SIG creatieve personeelsdag

Koersoverleg oktober 2018