Maatwerk

Naar vraag en wens voor ieder niveau: losse lessen of workshops, lessenseries, projectmatige educatie, een schoolbreed project, een doorlopende leerlijn, aansluiting bij thematisch werken, kunstbeschouwing en -verdieping, een kunst/cultuurdag, een community art project of (bij)scholing voor docenten. Het onderwijsaanbod is in overleg samen te stellen. Optioneel is buitenschoolse educatie op locatie en in de werkruimtes van Studio O