Volwassen Onderwijs

Om de kennis vanuit de ervaring en keuze in praktijk te brengen is uitbreiding en verdieping

nodig, welke ontstaat door te doen, te ervaren. Vaardigheden en technieken eigen maken

door breed te oriënteren en te verdiepen en vervolgens te specialiseren in datgene waar de

ambitie ligt.


Bekijk het actuele cursusprogramma van Studio O in de agenda.

MODELTEKENEN

door Nikki Kröder

KERAMIEK

door Francesca Heijnis

VISUAL THINKING STRATEGIES

door Francesca Heijnis